Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι (ΖΕΑ) λευκό 70% ΒΙΟ “Όλα Bio” 1kg