Αδιάβροχο μολύβι ματιών MULBERRY 107 Rebeleyes “Mesauda”