Σκιά ματιών Galactic Shadow LIFE ON MARS 107 “Mesauda”